Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 22/2011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-10-21
Αριθμός πρακτικού: 19/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Μελισσοχωρίου