Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 8/2020
Ημερομηνία απόφασης: 2020-04-29
Αριθμός πρακτικού: 4/2020

Συνημμένο αρχείο: 8_apofash_oraiok_2020.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Ωραιοκάστρου