Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 4/2015
Ημερομηνία απόφασης: 2015-11-13
Αριθμός πρακτικού: 18/2015

Συνημμένο αρχείο: 4_apofash_filadelfeia_2015.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας