Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 11/2020
Ημερομηνία απόφασης: 2020-06-16
Αριθμός πρακτικού: 8/2020

Συνημμένο αρχείο: 11_apofash_oraiok_2020.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Ωραιοκάστρου