Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 10/2020
Ημερομηνία απόφασης: 2020-06-11
Αριθμός πρακτικού: 7/2020

Συνημμένο αρχείο: 10_apofash_oraiok_orthi_2020.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Ωραιοκάστρου