Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 13/2013
Ημερομηνία απόφασης: 2013-10-04
Αριθμός πρακτικού: 07/2013

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Μελισσοχωρίου