Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 16/2013
Ημερομηνία απόφασης: 2013-11-13
Αριθμός πρακτικού: 08/2013

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Μελισσοχωρίου