Πρόσκληση στην 1η Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσοχωρίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Μελισσοχωρίου, στις 13-01-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18 :00.

Print Friendly, PDF & Email