Πρόσκληση στην 4η Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δρυμού που θα γίνει στο Δημοτικό Γραφείο Δρυμού , στις 27-07-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Print Friendly, PDF & Email