Έως την Παρασκευή 7/12/2018 και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση, Κομνηνών 76 – Τ.Κ.57103, Ωραιόκαστρο

Κατεβάστε την
– Πρόσκληση εδώ.
– Τεχνική Έκθεση εδώ.
– Υπεύθυνη Δήλωση εδώ.
– Έντυπο οικονομικής προσφοράς εδώ.

 

Print Friendly, PDF & Email