Για συνομολόγηση δανείου συνολικού ύψους Εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (145.000,00 €)

με σκοπό τη χρηματοδότηση της προμήθειας Μηχανημάτων Έργου στο πλαίσιο του προγράμματος

του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Print Friendly, PDF & Email