ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να προχωρήσει σε ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2015, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι σε θέση να παρέχει τις ανωτέρω εργασίες, να εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική οικονομική προσφορά στα γραφεία του Δήμου, μέχρι την Πέμπτη 05-03-2015.
Η ενδεικτική δαπάνη της εργασίας έχει προϋπολογισθεί στο συνολικό ποσό των 4.428,00 ευρώ.
Την προσφορά σας μπορείτε να υποβάλλετε στο γραφείο προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 8.30 έως τις 14.00.

Συν/νο αρχείο: τεχνική έκθεση

Print Friendly, PDF & Email