ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (CATERING) 2019 εδώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CATERING 2019 εδώ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 ΕΠΕΤΕΙΟΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ εδώ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ εδώ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ εδώ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4 ΜΝΗΜΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ εδώ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 5 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ εδώ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 6 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ εδώ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ εδώ

Print Friendly, PDF & Email