ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ –
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να προβεί στην ανάθεση
της εργασίας: Περισυλλογή – αποτέφρωση νεκρών αδέσποτων ζώων, καλεί κάθε
ενδιαφερόμενο φυσικό  ή νομικό πρόσωπο
που είναι σε θέση να παρέχει τον Δήμο την παραπάνω εργασία όπως αυτή αναφέρεται
στην τεχνική έκθεση, να εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική οικονομική προσφορά στα
γραφεία του Δήμου, μέχρι την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014.

Η ενδεικτική δαπάνη της εργασίας έχει προϋπολογισθεί
στο συνολικό ποσό των  24.600,00 ευρώ.

Την προσφορά σας μπορείτε να υποβάλετε στο γραφείο
προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλέφωνα: 2313304086, 2313304084, 2313304078,
2313304058

Συν/να αρχεία:

doc Τεχνική Έκθεση

Print Friendly, PDF & Email