ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να προβεί στην
προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο
φυσικό  ή νομικό πρόσωπο που είναι σε
θέση να προμηθεύσει  τον Δήμο με τα
παραπάνω, να εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική οικονομική προσφορά στα γραφεία του
Δήμου, μέχρι την Τρίτη 7-1-2014.

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί
στο συνολικό ποσό των  6.999,93ευρώ.

Την προσφορά σας μπορείτε να υποβάλετε στο γραφείο
προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 8.30 έως τις 14.00.

Συν/να αρχεία: doc Τεχνική Έκθεση

Print Friendly, PDF & Email