ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να προβεί στην
προμήθεια  ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, καλεί κάθε
ενδιαφερόμενο φυσικό  ή νομικό πρόσωπο
που είναι σε θέση να προμηθεύσει  τον
Δήμο με τα είδη που αναγράφονται στην τεχνική έκθεση, να εκδηλώσει ενδιαφέρον
με σχετική οικονομική προσφορά στα γραφεία του Δήμου, μέχρι την Δευτέρα  23-12-2013.

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί
στο συνολικό ποσό των  3.068,85 ευρώ.

Την προσφορά σας μπορείτε να υποβάλετε στο γραφείο
προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλέφωνα: 2313304086, 2313304084, 2313304078,
2313304058

Συν/να αρχεία: pdf Τεχνική Έκθεση

Print Friendly, PDF & Email