Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 3/2016
Ημερομηνία απόφασης: 2016-02-22
Αριθμός πρακτικού: 2/2016

Συνημμένο αρχείο: 3_apofash_Lhth_2016.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Λητής