ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Α΄ΟΜΑΔΑ: TONER – ΜΕΛΑΝΙΩΝ
Κ.Λ.Π.

Β΄ΟΜΑΔΑ: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Γ΄ΟΜΑΔΑ: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

με συνολικό προϋπολογισθέν
ποσό 41.891,46 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    pdf (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Print Friendly, PDF & Email