Πίνακες κατάταξης.

 1. Πίνακας κατάταξης ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής.
 2. Πίνακας κατάταξης ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής (ορθή επανάληψη 1) .
 3. Πίνακας κατάταξης ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 
 4. Πίνακας κατάταξης ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ορθή επανάληψη 1) .
 5. Πίνακας κατάταξης ΤΕ Πληροφορικής.
 6. Πίνακας κατάταξης ΤΕ Πληροφορικής (ορθή επανάληψη 1) .
 7. Πίνακας κατάταξης ΔΕ Οδηγών (αρχικός).
 8. Πίνακας κατάταξης ΔΕ Οδηγών (ορθή επανάληψη 1) .
 9. Πίνακας κατάταξης ΔΕ Οδηγών (ορθή επανάληψη 2) .

 

Απορριπτέοι.

 1. Απορριπτέοι ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
 2. Απορριπτέοι ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ορθή επανάληψη 1) .
 3. Απορριπτέοι ΤΕ Πληροφορικής.
 4. Απορριπτέοι ΤΕ Πληροφορικής (ορθή επανάληψη 1) .

 

Print Friendly, PDF & Email