Πίνακες κατάταξης.

  1. Πίνακας κατάταξης ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
  2. Πίνακας κατάταξης ΠΕ Ψυχολόγων.

 

Απορριπτέοι.

  1. Απορριπτέοι ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
  2. Απορριπτέοι ΠΕ Ψυχολόγων.
Print Friendly, PDF & Email