Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου νομού Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για τη προμήθεια ενός (1) αλατοδιανομέα. Δείτε την Διακύρηξη

Print Friendly, PDF & Email