Δείτε την Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων εδώ.

Print Friendly, PDF & Email