Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 2/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210223

Συνημμένο αρχείο: 02_apofash_oraiok_tk_2021.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Ωραιοκάστρου