ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:(ΑΝΑΠΗΡΟΙ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ)

1) doc Ειδική αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου

2) Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου.

3) Τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ και εξοφλημένος.

4)doc Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα δηλωθεί κάθε αλλαγή που ενδεχομένως γίνει στο μέλλον και αφορά τον ίδιο τον δικαιούχο ή το ακίνητο.Για την συγκεκριμένη δήλωση είναι απαραίτητο να γίνει θεώρηση για το γνήσιο υπογραφή.

 

ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

1) Βεβαίωση Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων.

2)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3) Βεβαίωση κατοικίας (Από το τμήμα  Δημοτολογίων).

ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ

1)Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για αναπηρία άνω των 67% και εφ’ όρου ζωής.

 

Print Friendly, PDF & Email