Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 34/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20211220
Αριθμός πρακτικού: 20/2020

Συνημμένο αρχείο: 34_apofash_oraiok_tk_2020.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Ωραιοκάστρου