Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 1/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210223

Συνημμένο αρχείο: 01_apofash_oraiok_tk_2021.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Ωραιοκάστρου