Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 1/2008
Ημερομηνία απόφασης: 2008-01-22
Αριθμός πρακτικού: No1

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


Για την προβολή των αποφάσεων απαιτείται η εγκατάσταση του Adobe Acrobat Reader.

Print Friendly, PDF & Email