Απαιτούνται:

1) doc Αίτηση για ηλεκτροδότηση 

2) Έγγραφα νομιμοποίησης ακινήτου

3) Ηλεκτρολογικό σχέδιο όπου αναγράφεται ο αριθμός παροχής ΔΕΗ

4) Υπεύθυνη δήλωση για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο

5) Βεβαίωση μηχανικού για το εμβαδόν του ακινήτου

6) Καταβολή ΤΑΠ ακινήτου (βλ. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ )

 

Print Friendly, PDF & Email