Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 1/2016
Ημερομηνία απόφασης: 2016-02-12
Αριθμός πρακτικού: 1/2016

Συνημμένο αρχείο: 1_apofash_Lhth_2016.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Λητής