Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 1/2014
Ημερομηνία απόφασης: 2014-03-19
Αριθμός πρακτικού: 19/2014

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Μελισσοχωρίου