Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 6/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210531
Αριθμός πρακτικού: 4/2021

Συνημμένο αρχείο: 06_apofash_oraiok_tk_2021.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Ωραιοκάστρου