Για να δείτε τη Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, πατήστε εδώ.

Print Friendly, PDF & Email