ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ «Α’ ηλεκτροδότηση ακινήτου»

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ «Αλλαγή καταναλωτή/ιδιοκτήτη στο λογαριασμό ηλεκτροδότησης ακινήτου»

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ «Αλλαγή χρήσης ακινήτου»

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ « Δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου »

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ «Διόρθωση τ.μ. ακινήτου στο λογαριασμό ηλεκτροδότησης»

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ «Μείωση Δ.Τ. βάσει της υπ’ αρίθμ. 391/2016 & 252/2017 Α.Δ.Σ. του Δήμου Ωραιοκάστρου »

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ «Επανασύνδεση ακινήτου»

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ «Ηλεκτροδότηση ακινήτου με εργοταξιακό ρεύμα»

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΑΜΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

Print Friendly, PDF & Email