ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                                        Μελισσοχώρι, 30-10-2015
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                                                  Αρ. Πρωτ. : 1446
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Έκτακτη Συνεδρίαση 13η
Διοικητικού Συμβουλίου
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου

 

Προς : Τα μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου

 

Αντιπρόεδρο κ. Δουδουλάκα Γρηγόριο
Μέλος κ. Μοδίτση Αθανάσιο
Μέλος κ. Βαμβάκη – Λιμπατέ Χριστίνα
Μέλος κ. Τερζή Χρήστο
Μέλος κ. Τσιτούκη Χρήστο
Μέλος κ. Χατζή Μαρία
Μέλος κ. Μαράνα Γεωργία
Μέλος κ. Παπαχρήστο Νικόλαο
Μέλος κ. Γκότση Δημήτριο
Μέλος κ. Παπαδόπουλο Ιωακείμ

 

Κοιν.Δήμαρχο Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Γαβότση Αστέριο

 

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Λητής (πρώην Δημαρχείο), την 30η Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων :

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκρισης ψήφισης πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ για την μεταφορά χρημάτων.

 

Σας ενημερώνουμε ότι η εισήγηση του θέματος βρίσκονται στα γραφεία της Επιχείρησης σε εργάσιμες μέρες και ώρες, τις οποίες μπορείτε να μελετήσετε ή να λάβετε φωτοαντίγραφo.

 

Ο Πρόεδρος

 

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Print Friendly, PDF & Email