Πότε υποχρεούται κάποιος ιδιοκτήτης να καταβάλει χρηματικό ποσό για εισφορά σε χρήμα ή γη; 
Εισφορά σε χρήμα ή γη καλείται κάποιος να πληρώσει όταν η ιδιοκτησία του ενταχθεί στο σχέδιο. Απαλλάσσονται μόνο αυτοί των οποίων οι ιδιοκτησίες ρυμοτομηθούν πλήρως. Σημείωση: Οριστική ένταξη στο σχέδιο γίνεται μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής.

Ποιος καθορίζει την τιμή μονάδος ανά τ.μ. για την εισφορά σε χρήμα ή γης; 
Ο καθορισμός της τιμής μονάδος ανά τ.μ. για την εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή της γης σε χρήμα καθορίζεται από τη Νομαρχία και όχι από το Δήμο. Η τιμή μένει ίδια μέχρι να αποφασίσει η Νομαρχία την αλλαγή της. 
Από την 1/1/2004 η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με την πράξη εφαρμογής και την τιμή ζώνης του οικοπέδου κατά τον χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής (Νόμος 3212/31-12-2003). Μόνο για νέες κυρώσεις πράξεων εφαρμογής.

Πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα ή γη 
Ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται σχετικά με το ποσό που πρέπει να καταβάλει μετά από επίδοση της πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα, ελέγχεται η ορθότητα των στοιχείων και σε περίπτωση λάθους μπορεί να είναι αναγκαίο να γίνει διορθωτική πράξη. Στη συνέχεια καλείται ο ιδιοκτήτης να καταβάλει το απαιτούμενο ποσό στο Τμήμα Εισφοράς εφάπαξ οπότε και έχει έκπτωση 20% ή με δόσεις. Ενημέρωση και αιτιολόγηση του τρόπου υπολογισμού εισφοράς γης και χρήματος γίνεται απο το Τμήμα Εισφοράς σε Χρήμα.

Προσφυγή κατά της πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα ή γη 
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν συμφωνεί με την τιμή μονάδας που έχει οριστεί έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο Πρωτοδικείο Αθηνών, εντός 60 ημερών απο την ημερομηνία επίδοσης, καταβάλλοντας το 20% του συνολικού ποσού και να ενημερώσει και το Τμήμα Εισφοράς σε Χρήμα για την προσφυγή.

Χορήγηση βεβαίωσης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών σε χρήμα ή γη 
Το Τμήμα Εισφοράς σε Χρήμα χορηγεί τις βεβαιώσεις, εφόσον προκύψει μετά απο έλεγχο ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από εισφορά σε χρήμα ή μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα. Οι βεβαιώσεις δίνονται αυθημερόν.

 

Print Friendly, PDF & Email