Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 2/2020
Ημερομηνία απόφασης: 2020-02-12
Αριθμός πρακτικού: 2/2020

Συνημμένο αρχείο: 2_apofash_oraiok_2020.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Ωραιοκάστρου