ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Ωραιόκαστρο 29.10.2015
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 27194
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 76
Τ.Κ. 57013
Τηλ. 2313304027
Fax: 2310690732
Email: ioanidou @oraiokastro.gr

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βάση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 203/21-8-2012 υπάρχει δυνατότητα μείωσης των ανταποδοτικών τελών και του δημοτικού φόρου για οικογένειες που έχουν ένα μέλος ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας >70% καθώς και για τις πολύτεκνες οικογένειες.

 

Παρακαλούνται όσοι έχουν λάβει την μείωση να καταθέσουν στο τμήμα εσόδων πρόσφατο πιστοποιητικό αναπηρίας ή πολυτεκνίας από την ΑΣΠΕ ,διαφορετικά είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε σε διακοπή της μείωσης των τελών.

 

Μ.Ε.Δ.
-Ο-
Αντιδήμαρχος Οικονομικού, Διοικητικού,

Προγραμματισμού και Δ.Ε. Ωραιοκάστρου

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
(Ημερομηνία)

……/……/…………

Print Friendly, PDF & Email