Για αύξηση εμβαδού απαιτούνται:

1) doc Αίτηση διόρθωσης εμβαδού ηλεκτροδοτημένου ακινήτου

2) Τελευταία απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ

3) Καταβολή διαφοράς εμβαδού για ΔΤ ΔΦ &ΤΑΠ

4)Οικοδομική άδεια αλλαγής χρήσης και διάγραμμα κάλυψης

Για μείωση εμβαδού:

1)doc Αίτηση διόρθωσης εμβαδού ηλεκτροδοτημένου ακινήτου

2) Τελευταία απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ

3) Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου ακινήτου ή βεβαίωση μηχανικού για το εμβαδόν του ακινήτου με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή

4) Σε περίπτωση συνενώσεων ακινήτων θα προσκομίζονται  κατόψεις όλων των ηλεκτροδοτούμενων χώρων με την ίδια παροχή ,καθώς και οικοδομική άδεια αλλαγής χρήσης (αν υπάρχει αλλαγή χρήσης)

 

Print Friendly, PDF & Email