ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ  

&6 αρ.3 ν.1080/80, &4 αρ.16 ν.3254/2004

 

 

 

  1. Άδεια οικοδομής εις διπλούν
  2. Τοπογραφικό εις διπλούν
  3. Σχέδιο κάλυψης εις διπλούν
  4. Κάτοψη ισόγειου χώρου ή πυλωτής εις διπλούν
  5. Σχέδιο διαμόρφωσης χώρου εις διπλούν
  6. Υποβιβασμός κρασπέδου

 

Print Friendly, PDF & Email