1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ εδώ.
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ εδώ.
  3. ΜΕΛΕΤΗ εδώ.
  4. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ εδώ.
  5. ΤΕΥΔ (word format)  εδώ.
  6. ΤΕΥΔ (pdf format)  εδώ.
  7. ΤΟΜΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΤΟΜΗ-Α εδώ.
  8. ΤΟΜΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΤΟΜΗ-Β εδώ.
  9. ΤΟΜΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΤΟΜΗ-Γ εδώ.
  10. ΦΥΤΕΥΣΗ εδώ.

συνολικά στο Dropbox εδώ.

 

 

Print Friendly, PDF & Email