Εφ’ όσον έχει κατατεθεί στην υπηρεσία πίνακας ποσοστών για την συγκεκριμένη οικοδομή, για την ηλεκτροδότηση κάθε χώρου (διαμέρισμα, κατάστημα, μονοκατοικία κλπ) απαιτούνται τα παρακάτω:

1) doc Αίτηση για ηλεκτροδότηση ακινήτου 

2) Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο (ειδική υπεύθυνη δήλωση που την συμπληρώνεται στην υπηρεσία)

3) Ηλεκτρολογικό σχέδιο όπου αναγράφεται ο αριθμός παροχής ΔΕΗ

ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ (βλ. Απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ )

 

Print Friendly, PDF & Email