Απαιτούνται:

1) doc Αίτηση διόρθωσης εμβαδού της παροχής

2) Βεβαίωση συνένωσης ή διαχωρισμού από μηχανικό ή συμβόλαια ιδιοκτησίας

3) Αποδείξεις ΔΕΗ των κτισμάτων

4) Στην περίπτωση διαχωρισμού υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση ηλεκτροδότησης για την νέα παροχή

 

Print Friendly, PDF & Email