ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
dimarxos@oraiokastro.gr

Πέμπτη 05.11.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δρομολογείται η ανέγερση του 3ου γυμνασίου Ωραιοκάστρου

Δρομολογείται η ανέγερση του 3ου γυμνασίου Ωραιοκάστρου μετά από έντονες πιέσεις της δημοτικής αρχής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκε η εκ νέου παραχώρηση στην εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» του οικοπέδου στο οποίο προβλέπεται η ανέγερση του εν λόγω σχολείου.

Να σημειωθεί ότι στον προγραμματισμό της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» περιλαμβάνεται η ανέγερση 10 σχολικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης όπως αυτές προσδιορίστηκαν από το υπουργείο Παιδείας με τη μέθοδο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Στην παρούσα φάση επικαιροποιούνται το ιδιοκτησιακό, η πολεοδομική κατάσταση και άλλα στοιχεία των οικοπέδων, στα οποία θα ανεγερθούν τα διδακτήρια και θα συνταχθεί ο προϋπολογισμός και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Τα παραπάνω είναι αναγκαία για την υποβολή πρότασης προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) για υπαγωγή του έργου στον Ν. 3389/2005.
Το παραπάνω έργο ΣΔΙΤ, που θα υλοποιηθεί στο νομό Θεσσαλονίκης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση για 25 χρόνια 10 σχολικών μονάδων, μεταξύ των οποίων και το 3ο γυμνάσιο Ωραιοκάστρου. Για την ανέγερσή του έχει επιλεγεί οικόπεδο στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ78Α, μεταξύ των οδών Προφήτου Ραφαήλ, Νεοχωρούδας, Πραξιτέλους και πεζοδρόμου, κοντά στο 2ο δημοτικό σχολείο Παλαιοκάστρου.
Το δημοτικό συμβούλιο Ωραιοκάστρου ενέκρινε την εκ νέου παραχώρηση του παραπάνω οικοπέδου στις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», κατά χρήση, δωρεάν και πλήρες δικαίωμα ανέγερσης του εν θέματι σχολικού διδακτηρίου, για 50 χρόνια.
«Οι έντονες πιέσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες στο θέμα των σχολικών κτιρίων αρχίζουν και δίνουν αποτελέσματα. Στόχος μας είναι η έγκαιρη προετοιμασία της δημοτικής αρχής ώστε να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε κτιριακές υποδομές διδακτηρίων», τονίζει ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης.

                        φωτογραφία του χώρου όπου προβλέπεται η ανέγερση του 3ου γυμνασίου

φωτογραφία του χώρου όπου προβλέπεται η ανέγερση του 3ου γυμνασίου

Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας
και δημοσίων σχέσεων

Print Friendly, PDF & Email