ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ωραιόκαστρο 11 / 03 / 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΄΄ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ΄΄

Από Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Σας γνωρίζουμε ότι εξαιτίας των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης της δεξαμενής η οποία υδροδοτεί μεταξύ άλλων και την περιοχή Αγ. Δημήτριος – Παιδόπολη, έχει διακοπεί η υδροδότηση,από την εν λόγω δεξαμενή, μέχρι να περατωθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι (χημικοί και μικροβιολογικοί), ώστε να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα του πόσιμου νερού, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Οι διαδικασίες και οι έλεγχοι θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 14.3.2015 οπότε και αναμένεται (εκτός της απίθανης περίπτωσης εντοπισμού κάποιου ευρήματος) ότι θα δοθεί το νερό της δεξαμενής στην κατανάλωση. Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της ΕΥΑΘ ΑΕ καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.

 Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.
Ο Διευθυντής Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Αλ. Αδαμόπουλος

 

Από Δήμο Ωραιοκάστρου
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου έπειτα από την παραπάνω ενημέρωση της Ε.Υ.Α.Θ., πρόεβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος και παρά τις συντονισμένες προσπάθειες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και των κλιμακίων συντήρησης της Ε.Υ.Α.Θ. δεν κατέστη εφικτή η υδροδότηση από άλλο δίκτυο.
Για την υγιεινή και ασφαλή διαμονή των παιδιών ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου αποφασίζει την παύση λειτουργίας, για Πέμπτη 12/03/15 και Παρασκευή 13/03/15, των παρακάτω δομών : Β΄ Παιδικός Σταθμός Ωραιοκάστρου (Κεντρικό, Παράρτημα 1 και Παράρτημα 2), 1ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου και Κ.Δ.Α.Π. Ωραιοκάστρου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΑΒΟΤΣΗΣ

Print Friendly, PDF & Email