ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
dimarxos@oraiokastro.gr
Τετάρτη 30.12.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αστ. Γαβότσης: «Ο δήμος μας δεν έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί ούτε τους παλαιούς ούτε τους νέους έκτακτους υπαλλήλους»

Τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους η κυβέρνηση παρέτεινε με απόφασή της τις συμβάσεις εργασίας των εκτάκτων υπαλλήλων που εργάζονταν στις υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ έως το τέλος του έτους. Προνοώντας λοιπόν να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου μας από την αρχή κιόλας του νέου έτους, ο δήμος μας – όπως και πολλοί άλλοι – προκήρυξε στις 13 Οκτωβρίου 63 νέες θέσεις σε αντικατάσταση των 54 που προβλεπόταν να λήξει η απασχόλησή τους την 28η Δεκεμβρίου. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έληγε στις 23 Οκτωβρίου και η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων επιτυχόντων αναρτήθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 και προβλέπονταν προθεσμία έως την 7η Δεκεμβρίου 2015 για την υποβολή ενστάσεων. Στις 22 & 23 Δεκεμβρίου 2015 έγινε η αναγγελία πρόσληψης των 63 νέων έκτακτων υπαλλήλων στην υπηρεσία καθαριότητας με ημερομηνία πρόσληψης την 28η Δεκεμβρίου 2015.

Όμως, την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 η κυβέρνηση αποφάσισε αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία προηγούμενη συζήτηση ή ενημέρωση με τα αρμόδια όργανα των ΟΤΑ, την αυτοδίκαιη παράταση της απασχόλησης των εκτάκτων υπαλλήλων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έληγαν κανονικά με την εκπνοή του τρέχοντος έτους. Έτσι ο δήμος μας – όπως και πολλοί άλλοι δήμοι – βρέθηκε υποχρεωμένος να απασχολήσει τόσο τους παλαιούς (54) όσο και τους νέους (63) έκτακτους υπαλλήλους στην υπηρεσία καθαριότητας, τους παλαιούς μεν έως 31 Δεκεμβρίου 2016 τους νέους δε έως τη λήξη της προβλεπόμενης οχτάμηνης διάρκειας της σύμβασής τους.
«Η μισθοδοσία τόσο των παλαιών, όσο και των νέων έκτακτων υπαλλήλων θα επιβαρύνει το δήμο μας, τη στιγμή που ο προϋπολογισμός του έτους 2016 προβλέπει μισθοδοσία μόνο για τους 63 νέους έκτακτους υπαλλήλους. Το οξύμωρο είναι ότι ο δήμος μας δεν έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί ούτε τους παλαιούς ούτε τους νέους έκτακτους υπαλλήλους, βάσει τόσο της κυβερνητικής απόφασης όσο και της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τις προσλήψεις αυτές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, από τη στιγμή που αναρτήθηκαν στις 27 Νοεμβρίου 2015 οι πίνακες των επιτυχόντων, ο δήμος δεν είχε κανένα δικαίωμα να μην υπογράψει τις συμβάσεις για τους 63 νέους έκτακτους υπαλλήλους ακόμη κι όταν στις 30 Νοεμβρίου 2015 λήφθηκε η κυβερνητική απόφαση για παράταση της απασχόλησης των παλαιών για ένα έτος ακόμη. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τυχόν άρνηση του δημάρχου για υπογραφή των συμβάσεων των 63 νέων υπαλλήλων αποτελεί ποινικό αδίκημα.
«Ευρισκόμενη λοιπόν η διοίκηση του δήμου μας προ αδιεξόδου, προσπάθησε να επικοινωνήσει με αρμόδιους διοικητικούς αλλά και κυβερνητικούς παράγοντες του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αλλά χωρίς αποτέλεσμα, μιας κι οι περισσότεροι απουσίαζαν σε διακοπές λόγω των εορτών. Παρ’ όλα αυτά αποστείλαμε υπόμνημα στο εν λόγω υπουργείο, από παράγοντες του οποίου αποσπάσαμε την πληροφορία ότι ευθύς με την επανάληψη των εργασιών της Βουλής θα προωθηθεί προς ψήφιση σχετική νομοθετική ρύθμιση», κατέληξε ο κ. Γαβότσης.

Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας
και δημοσίων σχέσεων

Print Friendly, PDF & Email