ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

1.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email