Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 3/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210316

Συνημμένο αρχείο: 03_apofash_oraiok_tk_2021.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Ωραιοκάστρου