Απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού λόγω
διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης συνέπεια του Covid-19

Δείτε το σχετικό έγγραφο: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ.

Print Friendly, PDF & Email