ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

«Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών» με ΑΝΟΙΧΤΟ  ΔΙΕΘΝΗ διαγωνισμό προϋπολογισμού 1.006,222,56
€ με το Φ.Π.Α.»

Διαθέσιμα Αρχεία: pdf Περίληψη Διακήρυξης pdf Αναλυτική Διακήρυξη pdf Μελέτη

Print Friendly, PDF & Email