Το Ν.Π.Δ.Δ.
«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου»

Ανακοινώνει

  Τη σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εννέα (9) άτομα για την κάλυψη αναγκών του
ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού,
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου», που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο
Ν.Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Απασχόληση Νηπίων»,
«Μεταφορά παιδιών» και «Καθαρισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων δημοτικών
παιδικών σταθμών»,  συνολικής διάρκειας
έως έντεκα (11) μήνες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ  ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΓΩΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 25/07/2012 ΈΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
03/08/2012

pdf Δείτε την ανακοίνωση

doc Δείτε το παράρτημα

doc Κατεβάστε το έντυπο αίτησης

Print Friendly, PDF & Email